• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne (BIP)
Menu prawe (BIP)

WSA/ZP/BA/16/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert  01.12.2016r.

Oferta na: Zakup  licencji dostępowych CAL do serwera Windows 2016  dla  potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-16.pdf
 

DOCXFormularz ofertowy WSA-ZP-BA-16-2016.docx
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2016 CAL.pdf
 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000