• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-11/2016

Zakup urządzeń bezpieczeństwa z 3 letnim rozszerzonym wsparciem technicznym

Termin składania ofert 25.10.2016 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia upływa 21.10.2016 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.10.2016r

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 17.10.2016.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz urządzenia bezpieczeństwa.pdf

 

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 8 do SIWZ.doc

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.10.2016r

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 21.10.2016.pdf


Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.10.2016r 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 25.10.2016.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.11.2016r

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000