Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/11/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 18.08.2016

Oferta na zakup usługi 2-letniego wsparcia technicznego Fortinet FortiCare 24x7  Comprehensive Support dla  potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-11-2016.pdf (463,07KB)

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.08.2016r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.08.2016.pdf (427,31KB)

Wersja XML