Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/07/2016

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 20.05.2016

Oferta  na zakup oprogramowania z subskrypcją na 1 rok ADAudit Plus Professional wraz z dodatkowymi modułami: 3 domain controllers, 1 NetApp Server, 10 Members Servers, 600 Workstations, rocznym wsparciem technicznym bez gwarantowanego czasu SLA, wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem z obsługi zakupywanego oprogramowania dla  potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-07-2016.pdf

PDFumowa projekt.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 24.05.2016r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2016.pdf

Wersja XML