Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-04/2016

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetragu nieograniczonego 

Termin składania ofert 09.06.2016r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.05.2016 

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2016-OJS087-153698-pl.pdf (160,99KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ serwis drukarek 2016-2020.pdf (1,46MB)

 

Załacznik Nr 7 do SIWZ 

DOCXZałacznik Nr 7 do SIWZ.docx (90,77KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (69,92KB)


INFORMACJA 

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnił w dn. 21.06.2016r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Wersja XML