Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 11 kwietnia 2016r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 19 kwietnia 2016r., Poz. 394).
 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 maja 2016r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.

PDFM2016000039401.pdf (759,06KB)

DOCkarta asesora.doc (75,50KB)

     Za treść odpowiada:       Joanna Czarnota

      

Wersja XML