Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

        Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje, że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 6 kwietnia 2016r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (M.P. z dnia 18 kwietnia 2016r., Poz. 385).
 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 maja 2016r. (liczy się data wpływu kompletnych dokumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).    

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.

PDFM2016000038501.pdf

DOCXkarta kandyd. na stanowisko sędziego.docx

 

       Za treść odpowiada:        Joanna Czarnota
Wersja XML