Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-05/2016

Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z usługą transportową na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA w Warszawie,  zaproszonych sędziów NSA i sędziów innych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w dniach 03-05.10.2016” - Część II 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postępowanie w trybie zapytania o cenę.

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.04.2016.pdf

Wersja XML