Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-12/2015

Strona archiwalna

 

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty 134.000 euro

Termin składania ofert 27.11.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2015r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 311294-2015.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2015.pdf

 

Formularze ofertowe w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.12.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

Wersja XML