Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-11/2015

Strona archiwalna

 

Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż równowartość kwoty 134.000 euro

Termin składania ofert 29.10.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.09.2015r. 

PDF2015-OJS184-334428-pl.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDFSIWZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 2015.pdf

 

Kosztorys ofertowy (Załacznik Nr 2 do SIWZ) w formacie excel 

XLSXKosztorys ofertowy.xlsx

 

Formularze ofertowe w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx

 

Załacznik Nr 4 do Umowy 

PDFZałacznik Nr 4 do Umowy.pdf

 

Załacznik Nr 5 do Umowy

PDFZałacznik Nr 5 do Umowy.pdf

 

Załacznik Nr 6 do Umowy

PDFZałacznik Nr 6 do Umowy.pdf


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 14.10.2015r. 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 14.10.2015.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 09.11.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Wersja XML