Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-10/2015

Strona archiwalna

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż równowartość kwoty 134.000 euro

Termin składania ofert 21.10.2015r. 

Termin składania ofert 26.10.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09.09.2015r.

PDF2015-OJS174-316839-pl.pdf (150,71KB)

 

Sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.09.2015r. 

PDF2015-OJS176-319298-pl.pdf (65,97KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ OCHRONA 2015.pdf (1,08MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (83,33KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 07.10.2015r.

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 07.10.2015.pdf (450,37KB)


09.10.2015r. - sprostowanie treści pisma Adm-290/584/15 z dnia 07.10.2015r. 

Sprostowania staje się integralną częś­cią treści SIWZ. 

PDFSprostowanie pisma z dnia 7.10.2015.pdf (405,59KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 15.10.2015r. oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 15.10.2015.pdf (183,98KB)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w kontekście zmiany SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert z dn. 15.10.2015r. 

PDFnotice 15.10.2015.pdf (83,87KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 06.11.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (321,71KB)

Wersja XML