Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-08/2015

Strona archiwalna

 

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 06.08.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.07.2015r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 189656-2015 z dnia 27.07.2015.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2015.pdf

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 31.07.2015r. 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 31.07.2015.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 07.08.2015

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML