Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

              Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114,poz.761)  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie
do dnia 09 lipca 2015 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

 

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

 

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego : Pan Paweł Nawrocki tel. 22 553 78 37  oraz Pan Jacek Wdowiarski tel. 22 596 44 56.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1.

 

                                           PDFZałacznik do ogloszenia.pdf

 

 

 

Wersja XML