Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-05/2015

Strona archiwalna

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Część 2 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 02.06.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.05.2015r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dn. 22.05.2015.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ Dostawa sprzętu komputerowego 2015 Czesc 2.pdf

 

Załącznik Nr 6A do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6A do SIWZ.doc

 

Załącznik Nr 6B do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6B do SIWZ.doc

 

Załącznik Nr 6C do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6C do SIWZ.doc

 

Formularze ofertowe ( Załącznik Nr 1A, 1B, 2, 3, 4 do SIWZ) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zadania 1 oraz unieważnieniu postępowania w ramach Zadania 2 - dn. 15.06.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-05-2015.pdf

Wersja XML