Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-03/2015

Strona archiwalna

 

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – Część 1

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 12.05.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.04.2015r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 29.04.2015.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ Dostawa sprzętu komputerowego 2015 Czesc 1.pdf

 

Załacznik Nr 6A do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6A do SIWZ.doc

 

Załacznik Nr 6B do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6B do SIWZ.doc

 

Załacznik Nr 6C do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6C do SIWZ.doc

 

Załacznik Nr 6D do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6D do SIWZ.doc

 

Załacznik Nr 7A do SIWZ 

PDFPassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance Załacznik Nr 7A.pdf

 

Załacznik Nr 7B do SIWZ 

PDFPassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End Załacznik Nr 7B.pdf

 

Formularze ofertowe do SIWZ (Załącznik Nr 1A,1B, 2, 3, 4) w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 07.05.2015r. (zmiana pkt.17 Załącznika Nr 6A do SIWZ) 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 07.05.2015.pdf

 

Zmodyfikowany załacznik Nr 6A (wersja 1.1. z dn. 07.05.2015r.) 

DOCZałacznik Nr 6A do SIWZ wersja. 1.1..doc

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2015r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.05.2015.pdf

Wersja XML