Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-02/2015

Strona archiwalna

 

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 28.04.2015r. 

Termin składania ofert 30.04.2015r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 16.04.2015

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 16.04.2015.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz serwis drukarek 2015-2018.pdf

 

Załacznik Nr 1 do Umowy 

PDFzałącznik Nr 1 do Umowy.pdf

 

Formularze ofertowe w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 23.04.2015r. 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 23.04.2015.pdf

 

Zmieniony załącznik Nr 1 do Umowy - wers. 1.1. z dn. 23.04.2015r.

PDFzałącznik Nr 1 do Umowy wers. 1.1. z dn. 23.04.2015.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.04.2015r.

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dn. 23.04.2015.pdf

 

W wyniku w/w modyfikacji SIWZ uległ zmianie termin składania ofert z 28.04.2015r. na 30.04.2015r. oraz treść załacznika Nr 1 do Umowy. 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.05.2015r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2015.pdf


 

Wersja XML