Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuje,
że ukazało się Obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 8 stycznia 2015r.
o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
(M.P. z dnia 15 stycznia 2015r., Poz. 44).   

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 lutego 2015r.
(liczy się data wpływu kompletnych dokumentów
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).
    


Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: (0-22) 596-44-80/83.

DOCXkarta kandyd. na stanowisko sędziego.docx

Wersja XML