Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-21/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa pakietu biurowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert upływa 02.12.2014 do godz. 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.11.2014r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 24.11.2014.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ dostawa pakietu biurowego 2014.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2014.pdf

Wersja XML