Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-20/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa książek dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – część II

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

termin składania ofert 27.11.2014r. do godz. 11.00


ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.11.2014r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 18.11.2014.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFsiwz dostawa ksiązek cz. 2 2014.pdf

 

Kosztorys ofertowy (Załacznik Nr 2 do SIWZ) w formacie excel 

XLSKOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 2.xls

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.11.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.11.2014.pdf

Wersja XML