Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 17.11.2014r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 07.11.2014r.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (139,64KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2014.pdf (793,19KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (54,84KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 20.11.2014 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (323,00KB)

 

Wersja XML