Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa stacji roboczych z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 05.11.2014r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.10.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa stacji roboczych wraz z pakietem biurowym.pdf

 

Specyfikacja techniczna sprzętu (dla Zadania 1) Załacznik Nr 8 do SIWZ 

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ.doc

 

CPU Benchmarks - High End - Załacznik Nr 9 do SIWZ 

PDFPassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End - Załacznik Nr 9 do SIWZ.pdf

 

Formularze ofertowe  (Załacznik Nr 1A,1B, 2, 3 4, 6 do SIWZ) 

DOCFormularze ofertowe do SIWZ .doc


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 30.10.2014r. 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 30.10.2014.pdf


UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZADANIA 2

(DOSTAWA OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO) 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach ZADANIA 2 złożono jedną ofertę, a cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe na uwadze, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W RAMACH ZADANIA 1 (DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH) 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf  

 

Wersja XML