Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2014

Strona archiwalna

 

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 2015-2017 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 26.11.2014 do godz. 11.00


Ogłoszenie o zamówieniu 

PDFOgłoszenie o zamówieniu UE.pdf (147,72KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ USŁUGI POCZTOWE 2015-2017.pdf (1,10MB)

 

Kosztorys ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) w formacie excel 

Arkusz samodzielnie wylicza wartość oferty, nalezy jedynie wypełnić żółte komórki. Zamawiajacy dołożył maksymalnej staranności aby zweryfikowac poprawnośc wprowadzonych formuł matematycznych, lecz zobowiązuje sie Wykonawców aby samodzielnie zweryfikowali poprawnośc wyliczeń.

XLSXKosztorys ofertowy - Załacznik Nr 2 do SIWZ.xlsx (22,00KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ (Załacznik do SIWZ nr 1-5, 7, 8) w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (74,95KB)


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 21.10.2014r. 

PDFModyfikacje SIWZ 21.10.2014.pdf (825,76KB)

Traci obowiązującą moc Załącznik Nr 2 do SIWZ w jego miejsce wprowadza się Załącznik nr 2 (wersja 1.1 z dn. 21.10.2014) 

Formularz ofertowy (Załacznik nr 2 do SIWZ wer. 1.1. z dn. 21.10.2014r.) w formacie excel

XLSXKosztorys ofertowy - Załacznik Nr 2 do SIWZ wersja 1.1 z dn.21.10.2014.xlsx (22,38KB)


Odpowiedzi i modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warumków Zamówienia z dn. 13.11.2014r. 

PDFOdpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ 13.11.2014.pdf (783,71KB)

Traci obowiązującą moc Załacznik Nr 2 do SIWZ (wer. 1.1. z dn. 21.10.2014) w jego miejsce wprowadza sie Załacznik Nr 2 (wersja 1.2. z dn. 13.11.2014) 

Formularz ofertowy (Załacznik Nr 2 do SIWZ wer. 1.2. z dn. 13.11.2014r.) w formacie excel

XLSXKosztorys ofertowy - Załacznik Nr 2 do SIWZ wersja 1.2 z dn.13.11.2014.xlsx (22,43KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 05.12.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2014.pdf (241,18KB)

Wersja XML