Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-15/2014

Strona archiwalna

 

Utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4, w siedzibie VIII Wydziału Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7 oraz sprzątanie pomieszczeń przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 30.09.2014

Termin składania ofert 03.10.2014 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.09.2014 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (192,97KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz SPRZĄTANIE 2014.pdf (973,13KB)

 

Załacznik Nr 6 do Umowy 

PDFZałacznik Nr 6 do Umowy.pdf (386,80KB)

 

Załacznik Nr 7 do Umowy 

PDFZałacznik Nr 7 do Umowy.pdf (286,45KB)

 

Załacznik Nr 8 do Umowy 

PDFZałacznik Nr 8 do Umowy.pdf (481,97KB)

 

Formularze ofertowe w formacie word (Zał Nr 1-5, 7-9, 12 do SIWZ) 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (75,35KB)


W związku z pytaniami do SIWZ na które Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie oferty w terminie pierwotnie określonym w SIWZ, w konsekwencji powyzszego Zamawiający zmienia termin składania ofert. 

Termin składania ofert zostaje wyznaczony na 03.10.2014 godz. 11.00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane BZP 320436 z dn. 26.09.2014 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (70,92KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 30.09.2014r.

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 30.09.2014.pdf (1,16MB)

 

W konsekwencji dokonanejj modyfikacji SIWZ zmianie uległ zapis § 8 ust. 4 ogólnych warunków umowy, w związku z powyższym Zamawiajacy dokonuje stosownych zmian w tresci ogłoszenia o zamówieniu. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie pkt. IV.3) ZMIANA UMOWY

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 30.09.2014.pdf (80,02KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13.10.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (362,08KB)

 

Wersja XML