Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-14/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa komputerów przenośnych, drobnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 05.09.2014 do godz. 11.00


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 28.08.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (130,09KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa laptopów oraz drobnego sprzętu komputerowego.pdf (840,44KB)

 

Załacznik Nr 7A do SIWZ - dla Zadania 1 

DOCXZałacznik Nr 7A do SIWZ.docx (32,79KB)

 

Załacznik Nr 7B do SIWZ - dla Zadania 2 

DOCXZałącznik nr 7B do SIWZ.docx (31,61KB)

 

PassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance z dn. 27.08.2014 

PDFPassMark CPU Benchmarks - Laptop & Portable CPU Performance 27_08_2014.pdf (638,64KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ w wersji word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (58,92KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.09.2014r. 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 02.09.2024.pdf (201,54KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.09.2014 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (377,05KB)

Wersja XML