Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-11/2014

Strona archiwalna

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z  obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4,  siedzibie VIII Wydziału Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7 oraz pomieszczeń biurowych na III piętrze przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert 26.08.2014 do godz. 11.00


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.08.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) 

PDFSiwz ochrona 2014.pdf

 

Formularze ofertowe (WORD) 

DOCXFORMULARZE OFERTOWE.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 21.08.2014

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 21.08.2014.pdf

 

Obowiązujący Załacznik Nr 10 do SIWZ (wersja 1.1. z dn. 21.08.2014)

DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ wersja 1.1. z dn. 21.082014.docx

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 21.08.2014 

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 05.09.2014 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML