Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-13/2014

Strona archiwalna

 

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 01.08.2014r. do godz. 11.00


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.07.2014r. (PDF)

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF) 

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2014.pdf

 

Formularze ofertowe (WORD) 

DOCXFormularze ofertowe.docx


Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 30.07.2014 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 30.07.2014.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 12.08.2014

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

Wersja XML