Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-12/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa macierzy dyskowej wraz z usługą wsparcia technicznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 31.07.2014r. do godz. 11:00


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.07.2014r. 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

PDFSiwz dostawa macierzy dyskowej 2014.pdf

 

Załacznik nr 9 do SIWZ (WORD)

DOCXZałacznik nr 9 do SIWZ.docx

 

Formularze ofertowe (WORD)

DOCXFormularze ofertowe.docx


Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 28.07.2014r. 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf

Wersja XML