Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-07/2014

Strona archiwalna

 

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 30.05.2014r. 


Ogłoszenie o zamówieniu - termin publikacji w BZP 20.05.2014r.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz serwis drukarek 2014-2016.pdf

Załacznik Nr 1 do Umowy - PDF 

PDFzałącznik Nr 1 do Umowy.pdf

Załacznik Nr 1 do Umowy - EXCEL

XLSXzałącznik Nr 1 do Umowy.xlsx


Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 28.05.2014r. 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 28.05.2014.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.06.2014r.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML