Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2020-04-05 do dnia 2020-07-04.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
IV
IV SA/Wa 263/20
2020-06-04
12:00
Sala A
Minister Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)
IV
IV SA/Wa 264/20
2020-06-04
12:30
Sala A
Minister Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)
IV
IV SA/Wa 265/20
2020-06-04
13:00
Sala A
Minister Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)
IV
IV SA/Wa 266/20
2020-06-04
13:30
Sala A
Minister Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)

Sygnatura akt: IV SA/Wa 263/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-06-04

Godzina: 12:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 264/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-06-04

Godzina: 12:30

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 265/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-06-04

Godzina: 13:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 266/20

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-06-04

Godzina: 13:30

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Rozwoju

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec
Aleksandra Westra (spr.)


Wersja XML