Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2014 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 31.03.2014


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.03.2014 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ dostawa papieru ksero 2014.pdf

Załączniki do SIWZ w formacie word

DOCZałączniki do SIWZ.doc


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- 10.04.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML