Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-02/2014

Strona archiwalna

 

Dostawa energii elektrycznej do budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie
SPRAWA WSA-ZP-02/2014

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 04.03.2014r

Termin składania ofert 10.03.2014r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.02.2014r.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa energii elektrycznej Pankiewicza.pdf

 

Załaczniki do SIWZ w formacie word 

DOCZałączniki do SIWZ dostawa energii Pankiewicza.doc


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ z dn. 26.02.2014 

PDFpytania do siwz 26.02.2014.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 26.02.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.03.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejzej oferty.pdf

Wersja XML