Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu

1. Warunkiem wypłaty przyznanego pełnomocnikowi wynagrodzenia jest przekazanie Sądowi wypełnionego formularza.

2. Formularz można pobrać ze strony http://bip.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce "Formularze i wzory" oraz w biurze podawczym Sądu, w czytelni akt i w punkcie informacji w sprawach.

Wersja XML