Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014

Strona archiwalna

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w budynku przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-01/2014

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego 

Termin składania wniosków o dopuszczenie 28.01.2014r. 


Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

p. Piotr Kosicki - w zakresie zagadnień proceduralnych, tel. 22 596-44-49,

p. Marian Kajdzik - w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 22 551-66-84.

Faks +48 22 596-44-50.


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.01.2014 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym 

RTFWniosek o dopuszczenie.rtf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.01.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.01.2014

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 24.01.2014.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.04.2014r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

Wersja XML