Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-27/2013

Zakup i dostawa prasy codziennej i czasopism dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-27/2013

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania ofert 09.12.2013 

 


Ogłoszenie o zamówieniu 26.11.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (142,90KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - w formacie PDF 

PDFSiwz dostawa prasy 2014.pdf (5,73MB)

 

Kosztorys ofertowy - Załacznik Nr 2 do SIWZ - w formacie excel 

XLSFormularz ofertowy.xls (46,50KB)

 

Załaczniki do SIWZ Nr 1,3,4,5,6,7 - w formacie word 

DOCZałączniki do SIWZ.doc (124,00KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje Siwz (dot. Formulatrza ofertowego - Zał. Nr 2) 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.pdf (274,26KB)

 

Zmieniony Załącznik Nr 2 (wer. 1.1) 

XLSFormularz ofertowy po korekcie z dn. 02.12.2013.xls (47,00KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (322,63KB)

Wersja XML