Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-26/2013

Dostawa stacji roboczych z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

SPRAWA WSA – ZP-26/2013 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin składania ofert 26.11.2013 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 18.11.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz dostawa stacji roboczych i programów biurowych.pdf

 

Załaczniki do SIWZ w formacie PDF 

PDFZałaczniki do Siwz dostawa stacji roboczych i programów biurowych.pdf

 

Załacznik Nr 8 do SIWZ w formacie PDF

PDFZałacznik Nr 8 do SIWZ - CPUMark_15_11_2013.pdf

 

Załaczniki do SIWZ Nr 1-7 w formacie word 

DOCZałączniki nr 1- 7 do SIWZ.doc


Wyjaśnienia treści SIWZ 21.11.2013 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.12.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML