Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-25/2013

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

SPRAWA WSA-ZP-25/2013

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin otwarcia ofert  08.11.2013 

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 29.10.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami (format PDF) 

PDFSiwz dostawa kart przedpłaconych 2013.pdf

 

Załaczniki do SIWZ (format word) 

DOCZałączniki do SIWZ.doc


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.11.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML