Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-24/2013.

Dostawa książek dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Część II

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-24/2013

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego 

Termin otwarcia ofert 04.11.2013 


Ogłoszenie o zamówieniu 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 1- 6 (format PDF) 

PDFSIWZ dostawa ksiązek cz. 2.pdf

 

Załaczniki do SIWZ Nr 1,3,4,5,6 (format word)

DOCZałączniki do SIWZ.doc

 

Załacznik do SIWZ Nr 2 - Kosztorys ofertowy (format excel)

XLSKOSZTORYS OFERTOWY - ZAŁACZNIK NR 2.xls


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.11.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML