Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czytelnia - zamawianie akt

Brak wydziałów

Zmiany w funkcjonowaniu Czytelni Akt.

Czytelnie Akt (w budynkach Sądu przy ul. Jasnej 2/4, ul. Pankiewicza 4 i Wydziale Zamiejscowym w Radomiu) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyjmują interesantów w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że:

 1. akta udostępniane są w Czytelni Akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
 2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni Akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub na adres e-mail: , wskazując jednocześnie dane do kontaktu: adres e-mail bądź numer telefonu) i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana,
 3. Przewodniczący Wydziału Orzeczniczego, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej, który wyznacza termin ich udostępnienia,
 4. Wydział Informacji Sądowej informuje wnioskodawcę o pierwszym wolnym terminie na zapoznanie się z aktami sprawy w Czytelni Akt. Termin ten może zostać zmieniony po uprzednim skontaktowaniu się z Czytelnią Akt pod numerem telefonu 225537821 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. I-IV), 225537037 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. V-VII) oraz 483689918 (dla spraw rozpatrywanych przez Wydz. VIII),
 5. w Czytelni Akt mogą przebywać, poza pracownikami Sądu, 2 osoby,
 6. czas na zapoznanie się z aktami sprawy zostaje ograniczony do 45 minut,
 7. wykaz osób, umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej przekazuje pracownikom ochrony.
Wersja XML