Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czytelnia - zamawianie akt

Zamawianie akt wydziały: I,II,III,IV

00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4, pokój nr 8

tel.: 22 553 78 21

Zamawianie akt wydziały: V,VI,VII

00-696 Warszawa
ul. Pankiewicza 4, pokój nr 119

tel.: 22 553 70 37

UWAGA - w związku z zarządzeniem nr 21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustalonych w Zarządzeniu nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r.

informujemy, iż od 17 października 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt.

Dostęp do akt możliwy jest wyłącznie w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.wsa.warszawa.gov.pl w zakładce „Portal akt sądowych PASSA".

Wersja XML