Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-23/2013

Dostawa przełączników sieciowych oraz serwera  dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-23/2013 

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego

Termin składania i otwarcia ofert 10.10.2013 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 01.10.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (154,26KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ Dostawa przełaczników sieciowych i serwera.pdf (2,95MB)

 

Załaczniki Nr 1-8 do SIWZ w formacie PDF 

PDFZałaczniki Nr 1-8 do SIWZ wersja PDF.pdf (2,78MB)

 

Załaczniki Nr 1-6 do SIWZ w formacie ms word 

DOCZałącznik nr 1-6 do SIWZ.doc (147,00KB)

 

Załacznik Nr 7 do SIWZ w formacie ms word 

DOCZałacznik nr 7 do SIWZ.doc (82,00KB)

 

Załacznik Nr 8 do SIWZ w formacie ms word 

DOCZałacznik nr 8 do SIWZ.doc (97,00KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.10.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzytniejszej oferty.pdf (501,84KB)

Wersja XML