Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2013

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup urządzeń drukujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych wskazanych urządzeń drukujących dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-19/2013 

Termin otwarcia ofert 13.09.2013 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu 06.09.2013 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ zakup urządzeń drukujących z dostawą materiałów eksplatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych.pdf

 

Załączniki do SIWZ w formacie ms word

DOCZałączniki do SIWZ.doc

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.09.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML