Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013

Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach i pomieszczeniach zajmowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PDFSiwz ochrona.pdf
 
Załaczniki do SIWZ w formacie PDF
 
PDFZałaczniki do SIWZ - Ochrona.pdf
 
 
Załaczniki do SIWZ w formacie ms word 
DOCZałączniki do SIWZ - Ochrona.doc
 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 20.08.2013 

PDFpytania do siwz 20.08.2013.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.08.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML