Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2013

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy
 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2013 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu 
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -.pdf (159,36KB)
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych.pdf (3,52MB)
 
Załaczniki do SIWZ 
DOCZałączniki do SIWZ.doc (185,00KB)
 

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dn. 19.08.2013 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje siwz 19.08.2013.pdf (1,13MB)
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.08.2013 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (724,39KB)

 

Wersja XML