Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) nie mogą być nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym (takie jak np.: skarga, zażalenie, skarga kasacyjna, sprzeciw).
 

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wskaż i kliknij w poniższy link otwierający okno logowania do platformy ePUAP.


 ►   EPUAP - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 ►   EPUAP - Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

 

PDFUPO urzędowe potwierdzenie odbioru.pdf (326,06KB)

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

1.       Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

2.       Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Warszawie w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

3.       Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

1)      za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

2)      poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:

- płyta DVD,
- płyta CD,
- pamięć masowa USB (pendrive),

4.       Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIFF, BMP, JPG. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP.

5.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP). 

Wersja XML