• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Wkrótce na wokandzie
  Data modyfikacji: 18-10-2019 15:25
 2. Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Rozbrat, ul. Czerniakowskiej 211/213 i ul. Szarej).
  Data modyfikacji: 18-10-2019 15:02
 3. WSA-ZP-10/2019
  Data modyfikacji: 17-10-2019 12:53
 4. Informacja o sprawach (test)
  Data utworzenia: 17-10-2019 12:02
 5. Kolejne inscenizacje rozpraw połączone ze zwiedzaniem budynku Sądu.
  Data modyfikacji: 17-10-2019 10:09
 6. Czytelnia zamawianie akt (test)
  Data utworzenia: 17-10-2019 08:32
 7. Wydział Orzeczniczy VII
  Data modyfikacji: 16-10-2019 13:59
 8. Wydział Orzeczniczy V
  Data modyfikacji: 16-10-2019 13:58
 9. Wydział Orzeczniczy IV
  Data modyfikacji: 16-10-2019 13:56
 10. Wydział Orzeczniczy I
  Data modyfikacji: 16-10-2019 13:55
Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000