Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacje prawne dotyczące informacji publicznych

Strona archiwalna

 

 Brak opisu obrazka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej WSA w Warszawie jest uzupełnieniem funkcji informacyjnych realizowanych przez
Wydział Informacji Sądowej.

BIP realizuje zadania wynikające z ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) i jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).


 

informację wytworzył(a): Tomasz Gaj
za treść odpowiada: Tomasz Gaj
data wytworzenia: 30.06.2004r.
Wersja XML