Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

STRONA ARCHIWALNA

Informujemy, że ELEKTRONICZNY TERMINARZ ROZPRAW stanowi skrócony wykaz spraw sądowych
i nie jest wokandą w rozumieniu Zarządzenia Prezesa NSA nr 8 z 25 IV 2006r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynności w sądach administracyjnych ( Załącznik nr 75 )


 

Wersja XML