Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA w Warszawie poszukuje pracownika obsługi technicznej do Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

poszukuje pracownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego wykonującego swoje obowiązki w Wydziale VIII Zamiejscowym w Radomiu

stanowisko: specjalista

wynagrodzenie:   6.000 - 6.500 zł brutto

Zakres wykonywanych zadań:

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

Wymagania niezbędne do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku:

 

 

Zgłoszenie, w formie cv, zawierającego:

należy przesłać do 25 stycznia br. na adres poczty elektronicznej: z dopiskiem w temacie maila: pracownik W VIII.

Do 27 stycznia br. skontaktujemy  się z wybranymi osobami w celu zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa zostanie przeprowadzona w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4.

 

Przesyłając powyższe zgłoszenie przyjmują Państwo do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 . Kontakt do inspektora ochrony danych:
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jedynie do realizacji powyższego celu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od jego zakończenia, na wypadek konieczności przeprowadzenia ponownej rekrutacji na to stanowisko.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 553-79-56.

Po zakończonej rekrutacji ogłoszenie zostanie przeniesione do archiwum bip-u.

 

Wersja XML