Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący sprawy o sygnaturze akt IV SA/Wa 2652/12

Komunikat
 
Sprawa o sygn. akt IV SA/Wa 2652/12 publikacja orzeczenia o godz. 15:30 Sala G, 19 lutego 2013 r.
 
 
Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 15:30 w Sali G w tutejszym Sądzie miała miejsce publikacja orzeczenia w sprawie ze skargi Fundacji ClientEarth Poland z siedzibą w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A.
Sprawa powyższa została rozpoznana ponownie przez tutejszy Sąd na rozprawie w dniu 6  lutego 2013 r., na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 1246/12) uchylającego wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 1757/11).
Sąd w dniu dzisiejszym oddalił skargę w tej sprawie.
W ustnych motywach uzasadnienia orzeczenia Sąd, związany oceną dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że decyzja, w przedmiocie której Sąd orzekał (decyzja środowiskowa) jest odrębną decyzją od decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, o której mowa w art. 211 ustawy Prawo ochrony środowiska. Oceniając legalność decyzji środowiskowej, Sąd nie może badać szczegółowo  elementów, które są osnową decyzji o pozwoleniu zintegrowanym,
 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał,  że zaskarżona decyzja w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nie narusza prawa, a postępowanie administracyjne w sprawie zostało przeprowadzone w sposób wyczerpujący i prawidłowy. Mając powyższe na uwadze Sad oddalił skargę.
 
 
 Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie
Sędzia WSA Małgorzata Jarecka
 

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2013-02-20)
Wersja XML