Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie Og-1121/7/22

Konkurs Nr Og-1121/7/22
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
i dopuszczonych do  konkursu na staż urzędniczy

  

Do  konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

L.p. Nazwisko i imię:

1

 Deptuła Bartłomiej

2

 Grądzka-Cebula Edyta

3

 Malec Karolina

4

 Rutkowska Maria

5

 Walkowiak Dominik

6

 Wieprzkowicz Katarzyna

7

 Wójcicka Anna

8

 Wrońska Klaudia

 

Zakwalifikowane osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona 28 czerwca od godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4 w sali nr 536.

Podczas  rozmowy dokonana zostanie ocena wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów na staż

Na rozmowy zapraszamy w dwóch grupach:

od godz. 9.00:

 Deptuła Bartłomiej

 Grądzka-Cebula Edyta

 Malec Karolina

 Rutkowska Maria

od godz. 9.30:

 Walkowiak Dominik

 Wieprzkowicz Katarzyna

 Wójcicka Anna

 Wrońska Klaudia

Wersja XML